godz.

ZAJĘCIA TANECZNO – BALETOWE PIRUECIK

Zajęcia skierowane są do dzieci od 4. roku życia i opierają się na nauce podstaw tańca klasycznego. Początek zajęć- październik.
.

Celem zajęć jest rozwijanie rytmicznego i estetycznego ruchu, wrażliwości na piękno tańca, wyrobienie oraz nawyku prawidłowej postawy. Stopniowo wprowadzane będą elementy tańca klasycznego (baletu), jako bazy do wszystkich technik tanecznych, oraz ćwiczenia rytmiczne, rozwijające poczucie rytmu i naturalną rytmiczność ciała. Ćwiczenia baletowe uzupełniane będą o inne techniki taneczne, takie jak taniec współczesny i jazzowy, co pozwoli na bardziej wszechstronny rozwój młodych tancerzy.

prowadzący: Weronika Karkosz
Koszt:45 zł/mies.

UWAGA! Prosimy o wypełnienie oświadczenia i przyniesienie go na pierwsze zajęcia.
Oświadczenie dla rodzica

NASI PARTNERZY: