Czw
godz. 17.00 i 18.00
cena: -

lekcje-baletu

BALET

Zajęcia skierowane są do dzieci od 4. roku życia i opierają się na nauce podstaw tańca klasycznego.
Celem zajęć jest rozwijanie rytmicznego i estetycznego ruchu, wrażliwości na piękno tańca, wyrobienie oraz nawyku prawidłowej postawy. Stopniowo wprowadzane będą elementy tańca klasycznego (baletu), jako bazy do wszystkich technik tanecznych, oraz ćwiczenia rytmiczne, rozwijające poczucie rytmu i naturalną rytmiczność ciała. Ćwiczenia baletowe uzupełniane będą o inne techniki taneczne, takie jak taniec współczesny i jazzowy, co pozwoli na bardziej wszechstronny rozwój młodych tancerzy.

prowadzący: Sandra Furdzik
Koszt: 35 zł/mies.

 

 

 

 

NASI PARTNERZY: