dzień
godz. godzina

nowa kultura na starym

Nowa Kultura na Starym – inicjatywy wybrane!

Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za złożone projekty w ramach przedsięwzięcia Inicjatywy lokalne – Nowa Kultura na Starym. Z radością informujemy, że wybraliśmy aż 7 projektów do realizacji – gratulujemy ich pomysłodawcom! Oto one (kolejność przypadkowa):
1. Nowy Mural na starej ścianie – w ramach projektu powstanie mural, którego tematyką jest ptactwo gospodarcze, w nawiązaniu do tradycji rolniczych Starego Chorzowa.
2. Filmowy portret Chorzowa Starego – film dokumentalny na temat Chorzowa Starego i Maciejkowic łączący rys historyczny z teraźniejszym życiem w dzielnicy.
3. „Gdzie się podziały tamte prywatki?: pocztówki dźwiękowe wczoraj i dziś” – to projekt, który chce przypomnieć, czym były pocztówki dźwiękowe w czasach PRL-u. Oprócz wykładu i wystawy, w ramach tego wydarzenia zaprosimy mieszkańców Chorzowa Starego na prywatkę andrzejkową.
4. Stary 2020. Ludzie i miejsca – projekt zakłada wykonanie cyklu fotografii oraz opisów miejsc i ludzi, tworzących materialną i osobową przestrzeń dzielnicy. W fotografiach znajdą się reporterskie ujęcia przestrzeni miejskiej, a także portrety osób żyjących i pracujących w Chorzowie Starym.
5. Cykl warsztatów wokalnych połączonych z koncertem finałowym pt. „Cały Stary śpiewa z nami” – cykl warsztatów wokalnych przygotowujących do koncertu finałowego, którego repertuar obejmuje piosenki z lat 20tych, aż po współczesne przeboje.
6. Starochorzowski plenerowy escaperoom – dwuetapowa gra terenowa przybliżająca i utrwalająca historię Starego Chorzowa.

 

7. Starochorzowskie Dźwięko-obrazy – produkcja dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami oraz projekcja premierowa w kinie Frajda. Swoiste obrazy audio-video mają być dźwięko-obrazami miejsc w Chorzowie starym lub Maciejkowicach, które nie są jeszcze zurbanizowane. Obrazy te mają przedstawiać muzykę
graną na żywo – muzykę ambientową, przestrzenną na tle krajobrazu.
Już teraz zapraszamy mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic do czynnego udziału w każdym
z projektów. Nowa Kultura na Starym już od września!

baner po naborze

NASI PARTNERZY: