dzień
godz. godzina

Nowa Kultura na Starym – inicjatywy wybrane!

Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za złożone projekty w ramach przedsięwzięcia Inicjatywy lokalne – Nowa Kultura na Starym. Z radością informujemy, że wybraliśmy aż 7 projektów do realizacji - gratulujemy ich pomysłodawcom! Oto one (kolejność przypadkowa): 1. Nowy Mural na starej ścianie – w ramach projektu powstanie mural, którego tematyką jest ptactwo gospodarcze, w nawiązaniu do tradycji rolniczych Starego Chorzowa. 2. Filmowy portret Chorzowa Starego – film dokumentalny na temat Chorzowa Starego i Maciejkowic łączący rys historyczny z teraźniejszym życiem w dzielnicy. 3. „Gdzie się podziały tamte prywatki?: pocztówki dźwiękowe wczoraj i dziś” - to projekt, który chce przypomnieć, czym były pocztówki dźwiękowe w czasach PRL-u. Oprócz wykładu i wystawy, w ramach tego wydarzenia zaprosimy mieszkańców Chorzowa Starego na prywatkę andrzejkową. 4. Stary 2020. Ludzie i miejsca - projekt zakłada wykonanie cyklu fotografii oraz opisów miejsc i ludzi, tworzących materialną i osobową przestrzeń dzielnicy. W fotografiach znajdą się reporterskie ujęcia przestrzeni miejskiej, a także portrety osób żyjących i pracujących w Chorzowie Starym. 5. Cykl warsztatów wokalnych połączonych z koncertem finałowym pt. „Cały Stary śpiewa z nami” - cykl warsztatów wokalnych przygotowujących do koncertu finałowego, którego repertuar obejmuje piosenki z lat 20tych, aż po współczesne przeboje. 6. Starochorzowski plenerowy escaperoom - dwuetapowa gra terenowa przybliżająca i utrwalająca historię Starego Chorzowa.   7. Starochorzowskie Dźwięko-obrazy - produkcja dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami oraz projekcja premierowa w kinie Frajda. Swoiste obrazy audio-video mają być dźwięko-obrazami miejsc w Chorzowie starym lub Maciejkowicach, które nie są jeszcze zurbanizowane. Obrazy te mają przedstawiać muzykę graną na żywo - muzykę ambientową, przestrzenną na tle krajobrazu. Już teraz zapraszamy mieszkańców Starego Chorzowa i Maciejkowic do czynnego udziału w każdym z projektów. Nowa Kultura na Starym już od września! baner po naborze

NASI PARTNERZY: