dzień
godz. godzina

SPOTKANIE Z ANIMATOREM PROGRAMU “NOWA KULTURA NA STARYM”

Marek Sztark animator projektu NCK INICJATYWY LOKALNE DOM KULTURY+ 2020 „NOWA KULTURA NA STARYM” Niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 i 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej Instytucji Kultury SZCZECIN 2016. Prezes Zarządu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Pomorza Zachodniego SZCZECIN - EXPO. Działa w wielu organizacjach pozarządowych. Jest członkiem zarządu Forum Kraków. Realizuje projekty z różnych dziedzin: rozwoju i integracji środowisk społecznych i zawodowych, ekonomii społecznej, ochrony dziedzictwa kulturowego, animacji rozwoju lokalnego oraz animacji kultury. Jest twórcą marki regionalnej “miody drahimskie” i autorem koncepcji modelu animacji lokalnej “Nowa Kultura”. Był dyrektorem programowym NieKongresu Animatorów Kultury 2014 i 2016. Koordynował współpracę Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 z regionem Dolnego Śląska. zdjęcie z pierwszego spotkania z naszym animatorek z NCK - MAREK SZTARK

NASI PARTNERZY: