New Media 4 Lifelong Learning

Chorzowskie Centrum Kultury wraz ze Starochorzowskim Domem Kultury jest partnerem międzynarodowego projektu w ramach programu ERASMUS + pt. “New Media 4 Lifelong Learning”. Celem projektu jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród seniorów i wspieranie edukatorów osób dorosłych uczących o technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Bardzo cieszymy się na możliwość wymiany wiedzy w tak zacnym gronie.

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

Kick off meeting – Grecja 10-11 czerwca 2021 - The meeting was take place 10th &11th June 2021in Athens, Greece in EUROPROODO’S premises. According to the project agenda, at first, we had the review of the activities of the working days and afterwards the presentation of the partners. Following the partner’s presentation it is presented an overall presentation of the Media 4 Life project […]
Media library and the cinema. Examples of usage in ChCK and SDK - Film shows dedicated to seniors:- High technology film shows - Possibility to make a break in the middle of the movie - Big range of movies - from documentaries to comediesEducation aspects- Using cinema to project own ideas- Building the community- Using cinema to grow the knowledge by inviting specialists, watching conferences onlineComputer classes- Using […]
Kick-off Meeting - W dniu 20.04.2021r. uczestniczyliśmy w online Kick-off Meeting w związku z partnerstwem ChCK w projekcie pn.  E+ K204 New Media 4 Lifelong Learning realizowanym w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych wśród seniorów i wspieranie edukatorów osób dorosłych uczących o technologiach informacyjno-komunikacyjnych.Jak na pierwsze tego typu spotkanie przystało ustaliśmy start naszych badań […]

NASI PARTNERZY: