dzień
godz. godzina

„Chorzowski Plenerowy Escape Room”

„Chorzowski Plenerowy Escape Room” to gra miejska, w czasie której swe siły złączą starsi z młodszymi. Wędrując przez ulice Chorzowa Starego poznają historię Bożogrobca dawnego. Zwiedzając zakamarki miasta własnego swój umysł wyostrzą budząc podziw Zalewskiego. Nazwisk, miejsc nowych będzie co niemiara i przy tym świetna zabawa gwarantowana. Etapy gry: Trzyczęściowe warsztaty on-line dotyczące technik pamięciowych, dzięki, którym przyswojona zostanie wiedza potrzebna do rozwiązania zadań plenerowych. Regulamin Chorzowskiego plenerowego escaperoom: Gra ma charakter edukacyjno-rozrywkowy. Gra terenowa odbywa się ma terenie Chorzowa Starego. Termin gry 10.10.2020 godz. 10.00 Udział w grze jest bezpłatny. Podczas trwania całej gry dzieci do lat osiemnastu muszą pozostawać pod opieką pełnoletniego opiekuna. Organizator nie bierze odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w trakcie realizowania gry. Zachowanie uczciwości i zasad fairpaly w stosunku do innych graczy. Biorąc udział w grze opiekunowie i gracze oświadczają iż zapoznali się z regulaminem i go akceptują. Zasady gry: W grze mogą wziąć udział grupy 4- lub 5-osobowe. (W tym przynajmniej 1 osoba pełnoletnia). Nie obowiązuje limit wiekowy graczy. Aby wziąć udział w grze należy wypełnić kartę zgłoszenia i przesłać na adres mailowy: agnieszka_w@chck.pl, (tel. 32/247-39-56) do dnia 09.10.2020 - ilość miejsc ograniczona (zagra tylko 6 drużyn)! Karta zgłoszenia: http://sdk.org.pl/.../chorzowski-plenerowy-escape-room/ Projekt w ramach Nowej Kultury na Starym – Inicjatywy lokalne 2020, Dom Kultury + zdjęcie

NASI PARTNERZY: