dzień
godz. godzina

Starochorzowskie Dźwiękoobrazy

Starochorzowskie Dźwiękoobrazy to projekt realizowany w ramach Inicjatyw Lokalnych 2020, Nowa Kultura na Starym. Polega on na produkcji dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami, które swoją premierę będą miały w Kinie Frajda. Swoiste obrazy audio-video mają być dźwięko - obrazami miejsc w Chorzowie starym lub Maciejkowicach, które nie są jeszcze zurbanizowane. Obrazy te mają przedstawiać muzykę graną na żywo - muzykę ambientową, przestrzenną na tle krajobrazu. Pierwszym Starochorzowskim Dźwięko-obrazem będzie przedstawienie muzyki stworzonej na syntezatorze modularnym. Miejsce realizacji nagrania to grunty rolne/pola w Chorzowie Starym.  Kamera zostanie postawiona we właściwym miejscu, a samo nagranie potrwa cały dzień, po to, by następnie mogło być przyspieszone. Krajobraz w przeciągu rzeczywistych 8 minut muzyki będzie na tyle przyspieszony, że będziemy mogli zaobserwować cały dzień, od wschodu do zachodu słońca. Drugi Starochorzowski Dźwięko-obraz będzie wykonany inną techniką, będzie to po prostu nagrany film z wykonania utworu. Muzyk grać będzie na tle danego krajobrazu, wszystko w czasie rzeczywistym, nagrane z kilku różnych kadrów, a następnie odpowiednio zmontowane. Główne jego założenie jest takie, że pokazanie krajobrazu jest priorytetowe i kluczowe, a wykonanie muzyków ma być bardziej obrazem towarzyszącym.   Dla obu obrazów zostanie nagrana krótka wypowiedź lektorska, która opowie, jakie miejsce przedstawia dany obraz. Dodatkowo do dwóch dźwięko-obrazów zostanie nagrany krótki film 2-3 minutowy prezentujący i opowiadający o projekcie.   Całość projektu zostanie zwieńczona pokazem premierowym w Kinie Frajda. IMG_20200915_061745  

NASI PARTNERZY: