Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

Inicjatywy lokalne 2020 “Nowa Kultura na Starym”

1. Analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w dzielnicy Chorzów Stary, połączona z badaniami fokusowymi.
2.Badania w działaniu, polegające na przeprowadzeniu animacyjnej diagnozy jakościowej potencjału mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń realizowanych w przestrzeni otwartej ( obecnie działania przeniesione do przestrzeni wirtualnej)
3. Stworzenie raportu z diagnozy, opracowanie mapy potencjałów i wytycznych do regulaminu wyboru inicjatyw lokalnych
4. Wybór inicjatyw oraz warsztaty pracy projektowej dla autorów zwycięskich inicjatyw. Dzięki diagnozie możliwa będzie identyfikacja grup nieobecnych do tej pory w działalności Starochorzowskiego Domu Kultury, integracja tych grup pozwoli na włączenie ich na stałe w działania naszej placówki. Zadanie będzie upowszechniane w mediach lokalnych, stronach www, portalach społecznościowych. Stworzona zostanie dokumentacja filmowa zadania Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu
1. Zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społecznym i kulturalnym Miasta.
2. Wzmocnienie aktywnych postaw u mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary i członków lokalnych grup
nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy
3. Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami nieformalnymi, a Starochorzowskim Domem
Kultury
4. Zwiększenie wiedzy pracowników ChCK i SDK o potencjałach, zasobach i potrzebach grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy, zwłaszcza mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic.
5. Zwiększenie umiejętności związanych z prowadzeniem badań jakościowych.
6. Zwiększenie świadomości mieszkańców Chorzowa o realizowanych oddolnych inicjatywach lokalnych.

Rezultatem projektu będą:
1. Wzmocniony lub ujawniony potencjał społeczny i kulturowy w dzielnicy Chorzów Stary.
2. Rozwój oddolnych inicjatyw lokalnych,
3. Skuteczna realizacja wspólnych działań oraz otwarta postawa na budowanie partnerskich relacji między grupami nieformalnymi, a pracownikami ChCK i SDK
4. Wiedza o specyfice funkcjonowania lokalnych grup mieszkańców
5. Działania ChCK i SDK adekwatne do potrzeb społeczności lokalnej w szczególności grup nieformalnych, budowanie współpracy lokalnej opartej o społeczność mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary
6. Otwartość na oddolne inicjatywy lokalne. Możliwość włączenia się w działania/ tworzenie warunków do realizacji nowych inicjatyw.

Pobierz ANKIETĘ społecznościową i odpowiedz na kilka pytań dotyczących działania naszego Domu Kultury. Czekamy na Twoją opinię!

ANKIETA do pobrania (plik doc)

zdjęcie z pierwszego spotkania z naszym animatorek z NCK - MAREK SZTARK SPOTKANIE Z ANIMATOREM PROGRAMU “NOWA KULTURA NA STARYM” - Marek Sztark animator projektu NCK INICJATYWY LOKALNE DOM KULTURY+ 2020 „NOWA KULTURA NA STARYM” Niezależny menedżer kultury i animator rozwoju lokalnego. Doradca, trener i wykładowca. W latach 2005-2007 był dyrektorem Opery na Zamku w Szczecinie, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2007 i 2018, zarządzał staraniami Szczecina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, był dyrektorem Samorządowej […]
maseczka-dla-kazdego MASECZKA DLA KAŻDEGO - Maseczka dla każdego – od początku pandemii Starochorzowski Dom Kultury, Chorzowskie Centrum Kultury oraz Galeria MM włączają się w rożnej formie w akcje szycia maseczek. W związku z koniecznością zaopatrzenia się w maseczki rozszerzamy nasze działania. Włącz się i TY!!! Starochorzowski Dom Kultury udostępnia pomieszczenia mediateki Kina Frajda na pracownie szycia wraz z odpowiednim instruktażem. […]

NASI PARTNERZY: