Inicjatywy lokalne 2020 “Nowa Kultura na Starym”, czyli…

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+

Starochorzowski Dom Kultury jest w trakcie realizacji programu Dom Kultury+, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Kultury. Chcemy się zmieniać i być instytucją blisko Was – odbiorców kultury, mieszkańców Starego Chorzowa, po prostu ludzi.
Celem programu jest zwiększenie zaangażowania domów kultury, ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w życie społeczności lokalnych poprzez odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturotwórczych, realizowanych przez mieszkańców.

Nowa kultura na Starym – sprawdź które inicjatywy zostały wybrane TU.
Logotypy do pobrania – NCK, ChCK, SDK

W ramach projektu podjęliśmy następujące działania:

IMG_20200915_061745 Starochorzowskie Dźwiękoobrazy - Starochorzowskie Dźwiękoobrazy to projekt realizowany w ramach Inicjatyw Lokalnych 2020, Nowa Kultura na Starym. Polega on na produkcji dwóch obrazów audio-video dwiema różnymi technikami, które swoją premierę będą miały w Kinie Frajda. Swoiste obrazy audio-video mają być dźwięko – obrazami miejsc w Chorzowie starym lub Maciejkowicach, które nie są jeszcze zurbanizowane. Obrazy te mają przedstawiać muzykę […]
zdjęcie „Chorzowski Plenerowy Escape Room” - „Chorzowski Plenerowy Escape Room” to gra miejska, w czasie której swe siły złączą starsi z młodszymi. Wędrując przez ulice Chorzowa Starego poznają historię Bożogrobca dawnego. Zwiedzając zakamarki miasta własnego swój umysł wyostrzą budząc podziw Zalewskiego. Nazwisk, miejsc nowych będzie co niemiara i przy tym świetna zabawa gwarantowana. Etapy gry: Trzyczęściowe warsztaty on-line dotyczące technik pamięciowych, […]
Pocztówki „Gdzie się podziały tamte prywatki?: pocztówki dźwiękowe wczoraj i dziś” - Projekt, który chce przypomnieć historię pocztówki dźwiękowej w PRL-u, muzyki tego czasu, która była zapisywana na pocztówce dźwiękowej i praktyk związanych z tym wytworem kultury. Jest to inicjatywa, która ma na celu animowanie społeczności Chorzowa Starego i Maciejkowic poprzez: – integrację międzypokoleniową; – pracę z pamięcią kulturową; – przybliżenie zapomnianych praktyk kulturowych; – pokazanie potencjału pamięci wcześniejszych pokoleń; […]
nkns Warsztaty dla autorów wybranych projektów - 19 sierpnia 2020 odbyły się warsztaty z pomysłodawcami wybranych inicjatyw w ramach Nowej Kultury na Starym. Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:
nowa kultura na starym Nowa Kultura na Starym – inicjatywy wybrane! - Dziękujemy wszystkim pomysłodawcom za złożone projekty w ramach przedsięwzięcia Inicjatywy lokalne – Nowa Kultura na Starym. Z radością informujemy, że wybraliśmy aż 7 projektów do realizacji – gratulujemy ich pomysłodawcom! Oto one (kolejność przypadkowa): 1. Nowy Mural na starej ścianie – w ramach projektu powstanie mural, którego tematyką jest ptactwo gospodarcze, w nawiązaniu do tradycji rolniczych Starego Chorzowa. 2. Filmowy portret Chorzowa Starego […]
5 Prezentacja pomysłów w ramach Nowej Kultury na Starym - 11 sierpnia 2020 odbyło się spotkanie, w ramach którego wszyscy pomysłodawcy, którzy złożyli wnioski na Nową Kulturę na Starym mieli okazję zaprezentować swoje projekty. Następnie odbyło się głosowanie na jeden z wybranych projektów przez wnioskujących i komisyjny wybór 7 inicjatyw. Ogłoszenie wyników nastąpi 17.08.2020. W komisji zasiedli: Jolanta Klimczak –socjolog, badaczka DK+ Nowa Kultura na […]
Wydarzenie strona objazdowy Koncert objazdowy – Music Team - Drugi koncert objazdowy miał miejsce na osiedlu Karolinki 30 lipca 2020. Balkonowy klimat (i nie tylko balkonowy) stworzył muzycznie duet Music Team (czyli Marysia Ferens i Mikołaj Bienek). I tak powoli tworzymy naszą wspólną nową Kulturę na Starym! Na koncercie informowaliśmy i promowaliśmy projekt Nowa Kultura na Starym prowadzony w ramach Domu Kultury +. Rozdawaliśmy ulotki […]
DK+ foto strona wydarzenie NOWA KULTURA NA STARYM - Masz pomysły na kulturę? Wiesz, co chciałbyś zrobić, zmienić, zorganizować? To konkurs dla Ciebie! W ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2020 finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na organizację projektów kulturalnych. Chcemy pomóc w realizacji marzeń i pomysłów na kulturę w Chorzowie Starym i Maciejkowicach!   Kto może złożyć projekt? […]
107737033_320450185791052_8648237078404423285_n Skrzypcowy Koncert Objazdowy - W czwartek (9.07.2020) odbył się nietypowy koncert. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną kultura musi szukać nowych rozwiązań. Tak pojawił się pomysł organizacji koncertu na zewnątrz, a dokładniej w charakterystycznym dla Starego Chorzowa miejscu – na placu Jana. Na koncercie informowaliśmy i promowaliśmy projekt Nowa Kultura na Starym prowadzony w ramach Domu Kultury +. Rozdawaliśmy ulotki z […]
jolanta SPOTKANIA FOKUSOWE z panią badacz – Jolantą Klimczak - W ramach projektu Nowa Kultura na Starym w czerwcu miały miejsce spotkania fokusowe. Uczestniczyli w nich zaproszeni goście: – grupa seniorów; – grupa ekspertów (artyści i działacze społeczni); – oraz młodzież. Spotkania poprowadziła dr Jolanta Klimczak – socjolog, badacz Uniwersytetu Śląskiego. Autorka wielu artykułów dotyczących płci. Jej badania koncentrują się na postrzeganiu płci w kulturze, […]

Inicjatywy lokalne 2020 “Nowa Kultura na Starym”

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące działania:
1. Analiza zasobów i potrzeb oddolnych inicjatyw lokalnych w dzielnicy Chorzów Stary, połączona z badaniami fokusowymi.
2. Badania w działaniu, polegające na przeprowadzeniu animacyjnej diagnozy jakościowej potencjału mieszkańców poprzez organizację cyklu wydarzeń realizowanych w przestrzeni otwartej ( obecnie działania przeniesione do przestrzeni wirtualnej)
3. Stworzenie raportu z diagnozy, opracowanie mapy potencjałów i wytycznych do regulaminu wyboru inicjatyw lokalnych
4. Wybór inicjatyw oraz warsztaty pracy projektowej dla autorów zwycięskich inicjatyw. Dzięki diagnozie możliwa będzie identyfikacja grup nieobecnych do tej pory w działalności Starochorzowskiego Domu Kultury, integracja tych grup pozwoli na włączenie ich na stałe w działania naszej placówki. Zadanie będzie upowszechniane w mediach lokalnych, stronach www, portalach społecznościowych. Stworzona zostanie dokumentacja filmowa zadania

Cele oraz przewidywane jakościowe rezultaty realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu:
1. Zwiększenie udziału grup nieformalnych w życiu społecznym i kulturalnym Miasta.
2. Wzmocnienie aktywnych postaw u mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary i członków lokalnych grup
nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy
3. Nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy grupami nieformalnymi, a Starochorzowskim Domem
Kultury
4. Zwiększenie wiedzy pracowników ChCK i SDK o potencjałach, zasobach i potrzebach grup nieformalnych realizujących oddolne inicjatywy, zwłaszcza mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic.
5. Zwiększenie umiejętności związanych z prowadzeniem badań jakościowych.
6. Zwiększenie świadomości mieszkańców Chorzowa o realizowanych oddolnych inicjatywach lokalnych.

Rezultatem projektu będą:
1. Wzmocniony lub ujawniony potencjał społeczny i kulturowy w dzielnicy Chorzów Stary.
2. Rozwój oddolnych inicjatyw lokalnych,
3. Skuteczna realizacja wspólnych działań oraz otwarta postawa na budowanie partnerskich relacji między grupami nieformalnymi, a pracownikami ChCK i SDK
4. Wiedza o specyfice funkcjonowania lokalnych grup mieszkańców
5. Działania ChCK i SDK adekwatne do potrzeb społeczności lokalnej w szczególności grup nieformalnych, budowanie współpracy lokalnej opartej o społeczność mieszkańców dzielnicy Chorzów Stary
6. Otwartość na oddolne inicjatywy lokalne. Możliwość włączenia się w działania/ tworzenie warunków do realizacji nowych inicjatyw.
Zakończyliśmy etap zbierania ankiet. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym!

NASI PARTNERZY: